Členská zóna: přihlášení

Členská schůze - 5.12.2018

Pozvánka na řádnou členskou schůzi Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstva,  se sídlem v Praze 4, Psohlavců 1498/57, IČO 261 99 572, která se bude konat ve středu dne 5.12.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti domu na adrese Psohlavců 1498/57, Praha 4.

Program:

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Vstup Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstva do likvidace
  3. Různé
  4. Usnesení a závěr


Registrace členů družstva podle prezenční listiny bude zahájena 15 minut před začátkem schůze.

Pro platnost rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací je stanovena dvoutřetinová účast všech členů družstva (47) a s usnesením musí souhlasit dvoutřetinová většina přítomných členů. Člen družstva může být na jednání zastoupen na základě plné moci, jejíž vzor je přiložen. Podepsanou plnou moc bez úředního ověření podpisů odevzdá zmocněnec při prezentaci.

Rozhodnutí o zrušení družstva ověří notář, který se jednání schůze zúčastní.

V Praze dne 19.11.2018

Antonín Hájek                    
předseda představenstva           

Mgr. Olga Zůnová
místopředseda představenstva