Členská zóna: přihlášení

O bytovém družstvu

Bytové družstvo Psohlavec 1498/57, družstvo bylo založeno dne 13. 9. 2000 za účelem uskutečnění privatizace bytového domu. Zakládajícími členy družstva byli uživatelé bytů s platnými dekrety a nájemními smlouvami. Počet členů družstva nepřevyšuje dvojnásobek počtu bytů v domě.

Družstvo převzalo dům do vlastnictví v roce 2001. Z finančně nákladnějších akcí rekonstrukce a modernizace domu uskutečnilo zejména:

Družstvo si vzalo úvěr 9,0 mil. Kč a obdrželo dotaci ve výši téměř 4,0 mil. Kč.

Registrační údaje

Předmět činnosti

Statutární orgán - představenstvo

Kontrolní komise